Strona główna


Zapraszamy na naszą nową stronę internetową: http://spciechocin.szkolnastrona.pl


(12kB)

Niewielka, kameralna, w której wspólnie z dziećmi i rodzicami tworzymy szkołę środowiska życzliwego, otwartego na wzajemne potrzeby.

Każdego dnia dajemy wszystkim poczucie bezpieczeństwa, przyjazną atmosferę oraz szansę wzbogacania wiadomości i umiejętności.

Celem naszej szkoły jest wyposażenie ucznia w odpowiedni zasób wiadomości i umiejętności oraz wszechstronny rozwój jego uzdolnień. Istniejemy dla dzieci, rodziców i społeczności lokalnej włączając ich aktywnie w życie szkoły.