Strona główna


Uroczyste rozpoczęcie Roku Szkolnego 2014/2015
(klasy 0A,0B, I-VI) odbędzie się 01 września 2014 roku o godzinie 9:00
w Szkole Podstawowej w Ciechocinie.

Lisa uczniów przyjętych do klas 0A i 0B:
0A
0B

(12kB)

Niewielka, kameralna, w której wspólnie z dziećmi i rodzicami tworzymy szkołę środowiska życzliwego, otwartego na wzajemne potrzeby.

Każdego dnia dajemy wszystkim poczucie bezpieczeństwa, przyjazną atmosferę oraz szansę wzbogacania wiadomości i umiejętności.

Celem naszej szkoły jest wyposażenie ucznia w odpowiedni zasób wiadomości i umiejętności oraz wszechstronny rozwój jego uzdolnień. Istniejemy dla dzieci, rodziców i społeczności lokalnej włączając ich aktywnie w życie szkoły.